เครื่องวิเคราะห์จุดน้ำค้างกรด

 • เครื่องวิเคราะห์จุดน้ำค้างกรด Nernst N2035A

  เครื่องวิเคราะห์จุดน้ำค้างกรด Nernst N2035A

  การวัดโพรบโดยเฉพาะ: เครื่องวิเคราะห์หนึ่งเครื่องสามารถวัดปริมาณออกซิเจน จุดน้ำค้างของน้ำ ปริมาณความชื้น และจุดน้ำค้างของกรดได้พร้อมกัน

  ช่วงการวัด:

  ค่าจุดน้ำค้างของกรด 0°C~200°C

  1ppm~ปริมาณออกซิเจน 100%

  ไอน้ำ 0~100%

  ค่าจุดน้ำค้าง -50°C~100°C

  ปริมาณน้ำ (g/Kg)