เครื่องวิเคราะห์ไอน้ำ

  • เครื่องวิเคราะห์ไอน้ำ Nernst N2035

    เครื่องวิเคราะห์ไอน้ำ Nernst N2035

    เครื่องวิเคราะห์ไอน้ำแบบสองช่องสัญญาณ: เครื่องวิเคราะห์หนึ่งเครื่องสามารถวัดออกซิเจนหรือไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง/ความชื้นได้สองช่องพร้อมกัน

    ช่วงการวัด: 1ppm~ปริมาณออกซิเจน 100%,ไอน้ำ 0~100%,ค่าจุดน้ำค้าง -50°C~100°C,และปริมาณน้ำ (g/kg)